Matvärdiga fröer

I stormarknadernas gånger utspelar sig ett tyst underverk bakom kulisserna, som bidrar till den livliga uppvisningen av färskvaror: fröna som ger upphov till grönsaker av professionell kvalitet.

Grönsaksfrön av professionell kvalitet genomgår en noggrann urvalsprocess, där egenskaper som robusthet, sjukdomsresistens och kvaliteten på slutprodukten noggrant övervägs.
Njut av och upplev att odla en riktig matgröda från din egen trädgård.

Den höga kvaliteten är genomgående och innebär inte bara ett starkt frö med en hög grobarhet utan främst att det ger upphov till en livskraftig, högavkastande gröda med goda mategenskaper så som smak, näringsinnehåll och textur. Våra fröer uppfyller höga standarder för grobarhet. Partier genomgår kontinuerligt strikt provtagning för grobarhet, renhet och fytosanitära egenskaper.

Förvaring av fröer

Våra fröer är alltid färska och har lång hållbarhet. Det är viktigt att man förvarar dem på rätt sätt för att behålla en god grobarhet. Vi rekommenderar en lufttät förvaring i en stabil temperatur omkring 14 grader °C. Det är viktigt att förvara fröer mörkt och torrt.

Nordiskt klimat

Saluförda sorter är testodlade och passar bra i ekologisk odling i Sverige. Vår utbud har en selection av välpresterande traditionella och nyare sorter. 

Det pågår ett konstant arbete med att förädla fram nya sorter av våra älskvärda grönsaker. Sorter med egenskaper som, högre skörd, bättre smak och robustare plantor. Men även egenskaper som man inte direkt ser så som minimerade mängder toxiner och bra näringsinnehåll. Nästan alla grönsaksfröer som säljs i Sverige idag är framtagna i Europa. Med avancerad ny teknik och förädlare med spetskompetens har man gjort enorma framsteg. I Europeisk förädling har man högt fokus på att ta fram sorter som klarar av nordliga klimat med korta växtsäsonger, kyla och fukt. Mindre förädlade sorter som fortfarande odlas idag har sällan de fördelar och den motståndskraft mot kallare klimat som de modernare sorterna kan erbjuda.

F1-hybrider är resultatet av en specifik typ av korsning mellan två föräldraplantor av olika sorter. Termen ”F1” står för den första generationen av avkomman efter denna korsning. Dessa växter har vanligtvis fördelar som bland annat bättre sjukdomsresistens, mer produktiva och snabbare tillväxt än sina föräldraplantor. F1-växter en viktig roll inom modern växtförädling och jordbruk, tack vare deras förmåga att kombinera önskvärda egenskaper från olika föräldraplantor. F1-hybrider får i många fall tidigare skörd och är ofta mer resistenta mot svampangrepp än andra sorter. Det gör dem extra lämpade för vårt nordliga klimat med kort växtsäsong och mestadels fuktiga sensomrar.

Inköp

Vi är stolta över det samarbete vi har med våra förädlare av exklusiv Europeisk kvalitet. Alla förädlare har expertis och maskiner för specifika grödor. Fröerna köps främst in från ett företag i Nederländerna med enbart ekologisk fröodling/förädling och många år av bevisad toppkvalitet. Specifika sorter kan också köpas in från utvalda odlare i ”The seed valley” i Nederländerna eller andra Europeiska länder. Vi köper endast certifierade ekologiska fröer från noggrant utvalda förädlare. Du kan läsa mer om fördelarna med ekologiska frön här. Från produktion till leverans finns hela processen väl dokumenterad. Det går alltid att i detalj spåra fröet du odlar tillbaka till när, hur och vart moderplantan var odlad samt alla steg där emellan fram till dig.

GMO

Våra fröer är inte förädlade med GMO teknik.

Förpackningar och miljö

Vi använder odlarens förpackning och undviker onödig (om)paketering. Vid transport använder vi en kartongförpackning.